Wedstrijdreglement 'Bij Landgenoten'

Art. 1: Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd 'Bij Landgenoten'', hierna 'de wedstrijd' genoemd.

De wedstrijd wordt georganiseerd door B&B Casa Sarandy in Almogía met licentie VFT/MA/-17824. Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

 

Art. 2: Duur

De wedstrijd start op 11 februri 2023 om 8u00 en eindigt op 28 februari 2023 om 23u59.

 

Art. 3: Voorwaarden van deelname

De wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de organisator.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd.

 

Art. 4: Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van iedere deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen: zijn of haar voornaam en familienaam, e-mail en telefoonnummer.

 

De persoonsgegevens, die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar casasarandy@outlook.com.

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

 

Art. 5: Wedstrijdverloop

Vanaf 11 februari '23 t.e.m. 28 februari '23  wordt op www.casasarandy.com de wedstrijdpagina 'Win een verblijf van 5 nachten in onze nieuwe gastenkamer Andalouse' gepubliceerd. Men kan deelnemen aan deze wedstrijd, en maakt dus kans op de prijs, door het beantwoorden van 3 vragen en het invullen van de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer.

De antwoorden op de vragen, die terug te vinden zijn op de website www.casasarandy.com, dient organisator B&B Casa Sarandy vóór 28 februari '23 om 23u59 ontvangen te hebben.

 

Art. 6: Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De namen van de deelnemers die de juiste antwoorden op de gestelde vragen hebben doorgestuurd en het wedstrijdverloop correct gevolgd hebben, zullen verzameld worden. Hierna wordt door lottrekking de winnaar aangeduid. 

De winnaar wordt na het verlopen van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gesteld en zal de waardebon via e-mail ontvangen.

 

Art. 7: De prijs

De prijs, die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is:

Een verblijf van 5 nachten op basis van kamer met ontbijt voor 2 personen in de gastenkamer Andalouse van B&B Casa Sarandy in Almogía. De waardebon blijft geldig voor een verblijf t.e.m. 31 december 2023.

 

De prijs is persoonsgebonden en is bijgevolg niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen voor bijvoorbeeld geld of een andere prijs.

 

Art. 8: Fraude en misbruik

B&B Casa Sarandy in Almogía houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers, die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen, kunnen worden uitgesloten van deelname. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Art. 9: Contact

De deelnemer kan met vragen en opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator via casasarandy@outlook.com.

 

Art. 10: Geschillen

De organistor en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen.

 

Door deel te nemen aan de wedstrijd geef je aan akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.